La Toilette – kissanvessa jota ei tarvitse pestä

La Toilette kissanvessa

La Toi­let­te on 100% bio­ha­joa­va kis­san­ves­sa. Vessa jo­ta ei tar­vit­se pes­tä! Ves­sa on he­ti käyt­tö­val­mis sillä se si­säl­tää bio­ha­joa­vat kui­vik­keet. Käy­tös­tä riip­puen La Toi­let­te kes­tää  jo­pa kuu­kau­den. Tämän jäl­keen se vaih­de­taan uu­teen. Käytetty La Toi­let­te kuivikkeineen voi­daan polt­taa, kom­pos­toi­da tai hä­vit­tää muun ko­ti­ta­lous­jät­teen mu­ka­na, jol­loin se muut­tuu ener­giak­si.

Eko­lo­gis­ta – Edul­lis­ta – Hy­giee­nis­tä – Help­poa!

La Toilette kissanvessa sisältää biohajoavat kuivikeet, mutta kuivikkeita voi ostaa myös erikseen.


La Toilette tuotteet