La Toilette – kissanvessa jota ei tarvitse pestä

La Toilette kissanvessa

La Toi­let­te on 100% bio­ha­joa­va, heti käyt­tö­val­mis vessa kissalle, joka sisältää myös bio­ha­joa­vat kui­vik­keet.

Vessa toimitetaan kokoontaitettuna ja kätevän mekanismin avulla se avataan hetkessä. Siinä ei ole irtonaisia osia. Käy­tös­tä riip­puen La Toi­let­te kes­tää käytössä jo­pa kuu­kau­den. Tämän jäl­keen se taitetaan takaisin kasaan vaih­de­taan uu­teen. Käytetty La Toi­let­te kuivikkeineen voi­daan polt­taa, kom­pos­toi­da tai hä­vit­tää muun ko­ti­ta­lous­jät­teen mu­ka­na, jol­loin se muut­tuu ener­giak­si.

La Toilette kissanvessa sisältää biohajoavat kuivikeet, mutta kuivikkeita voi ostaa myös erikseen.

La Toilette on suomalainen innovaatio!

Eko­lo­gis­ta – Edul­lis­ta – Hy­giee­nis­tä – Help­poa!


La Toilette tuotteet