La Toilette kissanvessa (2 kpl)

39,90 

La Toi­let­te on 100% bio­ha­joa­va kis­san­ves­sa, jo­ta ei tar­vit­se pes­tä! Ves­sa on he­ti käyt­tö­val­mis sillä se si­säl­tää kui­vik­keet. Käy­tös­tä riip­puen La Toi­let­te kes­tää  jo­pa kuu­kau­den, jonka jäl­keen se vaih­de­taan uu­teen. Käytetty La Toi­let­te kuivikkeineen voi­daan polt­taa, kom­pos­toi­da tai hä­vit­tää muun ko­ti­ta­lous­jät­teen mu­ka­na, jol­loin se muut­tuu ener­giak­si.

Eko­lo­gis­ta – Edul­lis­ta – Hy­giee­nis­tä – Help­poa!

>> Toimitus 5,90€ – Ilmainen toimitus yli 70€ tilauksille!

 

Saatavuus: 49 varastossa

La Toilette – kissanvessa jota ei tarvitse pestä

La Toi­let­te on 100% bio­ha­joa­va kis­san­ves­sa. Vessa jo­ta ei tar­vit­se pes­tä! Ves­sa on he­ti käyt­tö­val­mis sillä se si­säl­tää bio­ha­joa­vat kui­vik­keet. Käy­tös­tä riip­puen La Toi­let­te kes­tää  jo­pa kuu­kau­den. Tämän jäl­keen se vaih­de­taan uu­teen. Käytetty La Toi­let­te kuivikkeineen voi­daan polt­taa, kom­pos­toi­da tai hä­vit­tää muun ko­ti­ta­lous­jät­teen mu­ka­na, jol­loin se muut­tuu ener­giak­si.

Eko­lo­gis­ta – Edul­lis­ta – Hy­giee­nis­tä – Help­poa 

La Toilette kissanvessa on nykyaikaa!

La Toi­let­te on 100% bio­ha­joa­va kis­san­ves­sa. Vessa jo­ta ei pes­tä!  La Toilette on heti käyttövalmis vessa kissalle, sillä sen sisällä on valmiina bio­ha­joa­vat kui­vik­keet. Käy­tös­tä riip­puen La Toi­let­te kes­tää  jo­pa kuu­kau­den, jon­ka jäl­keen se vaih­de­taan uu­teen. Käy­tön jäl­keen La Toi­let­te kuivikkeineen voi­daan polt­taa, kom­pos­toi­da tai hä­vit­tää muun ko­ti­ta­lous­jät­teen mu­ka­na, jol­loin se muut­tuu ener­giak­si.

Eko­lo­gis­ta – Edul­lis­ta – Hy­giee­nis­tä – Help­poa 

La Toilette on hygieeninen

Ku­ka­pa ra­kas­tai­si kis­san­ves­san pe­sua! On­gel­ma on ratkaistu, sil­lä La Toi­let­te -kis­san­ves­saa ei pes­tä. La Toi­let­te -kis­san­ves­sa si­säl­tää bio­ha­joa­vat kui­vik­keet, jot­ka on val­mis­tet­tu imu­ky­kyi­ses­tä ja te­hok­kaas­ti ha­juja si­to­vas­ta puu­poh­jai­ses­ta ma­te­riaa­lis­ta. Materiaali on myös nopeasti ja tehokkaasti paak­kuun­tu­vaa sekä pö­lyä­mätöntä.  Hy­giee­ni­syy­ten­sä vuok­si La Toi­let­te on täy­del­li­nen rat­kai­su ko­ti­ta­louk­sien li­säk­si myös kis­san­kas­vat­ta­jil­le, löy­tö­kis­sa­ko­tei­hin, kis­sa­hoi­to­loi­hin ja eläin­lää­kä­reil­le.

Puh­taut­ta ra­kas­ta­vat kis­sat ra­kas­ta­vat La Toi­let­tea!

La Toilette on ympäristöystävällinen

La Toi­let­te kis­san­ves­sa val­mis­te­taan käytössä kestävästä, ohues­ta, ke­vyes­tä ja 100% bio­ha­joa­vas­ta ma­te­riaa­lis­ta. Se kul­je­te­taan ja toi­mi­te­taan ko­koon­tai­tet­tu­na – näin sääs­täm­me ti­laa, ym­pä­ris­töä ja luon­toa. La Toi­let­te voi­daan käy­tön jäl­keen kom­pos­toi­da, polt­taa tai hä­vit­tää muun ko­ti­ta­lous­jät­teen mu­ka­na.

Kos­ka La Toi­let­tea ei tar­vit­se pes­tä, sääs­tät ai­kaa, läm­min­tä vet­tä, pe­suai­nei­ta ja de­sin­fioin­tiai­nei­ta sekä käsiäsi ja selkääsi. Sa­mal­la kun sääs­tät luon­toa, sääs­tät myös ra­haa ja itseäsi.

La Toi­let­te on eko­lo­gi­nen ko­ko elin­kaa­ren­sa ajan.

La Toilette on help­po­käyt­töi­nen

Kun va­lit­sen La Toi­le­ten, si­nun ei tar­vit­se enää pes­tä kis­san­ves­saa, va­ras­toi­da kis­san­hiek­kaa ko­to­na­si, ei­kä kan­taa pai­na­via kis­san­hiek­ka­pus­se­ja. Avaat vain ko­koon­tai­te­tun La Toi­le­ten ja kis­san­ves­sa on he­ti käyt­tö­val­mis, sil­lä bio­ha­joa­vat kui­vik­keet ovat val­mii­na ves­san si­säl­lä.

La Toi­let­te on help­po ta­pa huo­leh­tia kis­sa­si luon­nol­li­sis­ta tar­peis­ta.

La Toilette on edul­li­nen

La Toi­let­te kissanvessa on edul­li­nen käy­tös­sä. Saat kis­san­ves­san ja kui­vik­keet pelk­kien kui­vik­kei­den hin­nal­la. Kos­ka La Toi­let­tea ei pes­tä, sääs­tyy ajan ja vaivan lisäksi läm­min­tä vet­tä, pe­suai­nei­ta ja de­sin­fioin­tiai­nei­ta. Sa­mal­la kun sääs­tät luon­toa, sääs­tät myös ra­haa.

La Toi­let­te on myös kä­te­vä mat­ka­ves­sa kis­sal­le­si. Sen voi ot­taa hel­pos­ti mu­kaan au­toon, vaik­ka­pa mök­ki- tai lo­ma­mat­kal­le.

La Toilette kissanvessa on suo­ma­lai­nen

La Toi­let­te kissanvessa on suun­ni­tel­tu ja val­mis­tet­tu Suo­mes­sa. Myös tuot­teen tuo­te­ke­hi­tys, va­ras­toin­ti, myyn­ti ja mark­ki­noin­ti teh­dään Suo­mes­sa. Työllistämme siis suomalaisia työntekijöitä ja jälleenmyyjiä.

La Toilette kissanhiekka

La Toilette kissanvessa sisältää paakkuuntuvat, puupohjaiset kuivikkeet. Orgaaninen La Toilette kissanhiekka on valmistettu sertifioidusta, vastuullisesti kasvatetusta metsästä. Se on turvallista kissalle, omistajalle ja ympäristölle. La Toilette kissanhiekkaa voi ostaa myös erikseen.

La Toilette kotisivut

Tutustu myös La Toilette kissanhiekkaan. Se on biohajoavaa.

Valmistajan kotisivut. 

Paino 20 kg (kilogramma)
Mitat 55 × 35 × 20 cm (senttimetri)

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “La Toilette kissanvessa (2 kpl)”